راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به تفليس
پنجشنبه 24 خرداد 5,500,000
دوشنبه 28 خرداد 5,500,000
دوشنبه 4 تير 10,000,000
پنجشنبه 7 تير 10,000,000
پنجشنبه 14 تير 10,000,000
دوشنبه 18 تير 8,000,000
پنجشنبه 21 تير 10,000,000
دوشنبه 25 تير 10,000,000
پنجشنبه 28 تير 10,000,000
دوشنبه 1 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 4 مرداد 10,000,000
دوشنبه 8 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 11 مرداد 10,000,000
دوشنبه 15 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 18 مرداد 10,000,000
دوشنبه 22 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 25 مرداد 10,000,000
دوشنبه 29 مرداد 10,000,000
پنجشنبه 1 شهریور 10,000,000
دوشنبه 5 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 8 شهریور 10,000,000
دوشنبه 12 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 15 شهریور 10,000,000
دوشنبه 19 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 22 شهریور 10,000,000
دوشنبه 26 شهریور 10,000,000
پنجشنبه 29 شهریور 10,000,000